Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy, o co se jedná?

Velmi často skloňované sousloví energetický štítek, energetický průkaz či zkratka PENB na nás dnes kouká na každém rohu, pojďme si vysvětlit, co vůbec průkaz energetické náročnosti budovy vlastně znamená a k čemu nám slouží.

Jedná se o několikastránkový dokument doplněný přehledným grafickým shrnutím. Hlavním cílem energetického průkazu je ukázat budoucímu nájemníkovi nebo majiteli na kolik ho přijde provoz budovy. Díky grafickému přehledu dává možnost rychlého srovnání jednotlivých budov mezi sebou. Funguje to na stejném principu jako barevné štítky na domácích spotřebičích. Škála písmen A až G nám řekne, jak energeticky náročná budova bude. Novostavby ovšem mohou vycházet nejhůře do energetické třídy C.

Kdy máme povinnost předložit energetický průkaz?

Od 1. 1. 2016 je nutné nechat vypracovat a předložit průkaz v těchto situacích:

  • Prodej nemovitosti
  • Pronájem nemovitosti nebo její ucelené části
  • při změně většího rozsahu stávající budovy a rekonstrukci nad 1000 m2
  • U novostaveb

Výjimky:

  • Budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  • Stavby pro rodinnou rekreaci užívané pouze část roku
  • Kulturní památky
  • Budovy nacházející se v přírodní rezervaci
  • Nemovitosti dokončené před rokem 1947, u kterých nebyla provedena větší rekonstrukce a to v případě písemné dohody onou zúčastněných stran

Kdo může vydávat PENB?

Energetický průkaz smí vydávat pouze energetický specialista, který získal oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro získání oprávnění je nutné mít vzdělání v oboru, zkušenosti  a úspěšné složení zkoušky. Ověřeným zhotovitelem s působností po celé ČR je např. chciPRŮKAZ.cz. Ceny se odvíjí od dostupné projektové dokumentace a pohybují se u rodinných domů od 2000 Kč a u bytových domů od 3500 Kč.

One Comment

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.