Co znamená Facility management a jak vám může pomoci

Co je to vlastně facility management, jak vznikl, čím se zabývá a co dělá facility manager?
Facility management je multioborová disciplína (známá také jako správa budov), která se zabývá řízením podpůrných činností firmy.

Jedna z norem definuje facility management jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Facility management je relativně velice nový obor, který však existuje ve své jednoduché podobě již nesmírně dlouho. Vyvinul se z oblasti, kterou známe pod názvem správa budovy, správa majetku nebo hospodářská správa.

Toto jsou činnosti, které tvoří jakýsi pomyslný základ nového oboru facility management. Vlastní předmět tohoto oboru je však dnes významně širší a kromě technické oblasti správy majetků zasahuje do mnoha každodenních oblastí nás všech. Rozšířila se zejména do oblastí přímé podpory zaměstnanců, zajišťování jejich podpory, služeb, které nezbytně potřebují pro výkon své práce. Je však potřeba zdůraznit, že předmětem facility managementu není vlastní zajišťování služeb, ale řízení tohoto zajištění. Facility management má po celém světě mnoho různých definicí.

Lze říci, že každý stát či region si modifikuje definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují původní definici asociace IFMA: metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.

Historie Facility managementu

Zárodky Facility managementu provázejí lidstvo od jeho kolébky. Již v pravěku si lidské skupiny připravovaly jídlo, uklízely své obydlí, dopravovaly vše potřebné a navzájem si vypomáhaly různými službami. Samozřejmě zde nelze hovořit o koordinované formě jednotného vnímání služeb, ale pouze o jednotlivých službách zajišťujících okamžitou potřebu jednotlivce či skupiny.

Pro současnost platí významný a nepřekročitelný aspekt kvalitního zajištění služeb – pokud klient umí vyjádřit, co skutečně požaduje, pak je pouze otázkou profesionality poskytovatele tyto služby kvalitně zrealizovat.

V květnu roku 1980 došlo na setkání zájemců o oblast FM ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). Na konci této akce měla NFMA svou vlastní ústavu, předpisy, úředníky a plány pro rozšíření v rámci Spojených států amerických. O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace.

Kdo je to Facility manažer

Je to řídící pracovník (manažer), který zodpovídá za oblast facility managementu. Jinými slovy lze říci, že se jedná o řídícího pracovníka, který je zodpovědný za strategii facility managementu, její rozpracování do taktického zadání, zadání výběru externích poskytovatelů a kontrolu jejich výkonů.

Jiná definice říká, že pracovní náplní facility manažera je řízení všech úkonů tak, aby technologie a stavební prvky objektu byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Do jeho odpovědnosti patří správa nemovitostí, infrastruktury, redukce provozních nákladů, zvýšení efektivity pracovníků (techniků, údržbářů, úklidu), ale i spokojenost zaměstnanců na pracovištích. Facility manažer je garantem bezchybného chodu podpůrných činností v organizaci.

 

 

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.