Příprava otvoru pro půdní schody

Příprava stavebního otvoru pro půdní stahovací schody vyžaduje dodržení několika základních pravidel, která se týkají jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. Jaká to jsou? A na co dalšího si dát pozor?

V úvodu je třeba uvést, že stahovací schody je vždy třeba ukotvit do nosné stropní konstrukce, kterou nesmíme při přípravě stavebního otvoru nijak narušit. „U novostavby je navíc dobré se stavebním otvorem pro půdní schody počítat už v projektu, aby v daném místě nevedla žádná instalace, ani domovní rozvody. U rekonstrukce, při které stavební otvor nově vytváříme, se toto mnohdy jen velmi těžce ověřuje, pokud nemáte k dispozici plány stavby,“ upozorňuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se výrobě stahovacích schodů věnuje více než 30 let, a přidává tip: „Zároveň si také zkontrolujte, že prostor, do kterého budete ze schodů vstupovat, je dostatečně vysoký, abyste bez problémů otevřeli horní víko a při výstupu se neuhodili do hlavy.“


Výhody novostavby
Jak už bylo zmíněné výše, půdní schody je vždy třeba uchytit do nosné konstrukce. V případě sádrokartonových stropů a podhledů tedy musíme počítat s ukotvením stahovacích schodů do připravených trámů, pevné podlahy či nosného stropu. „Jisté omezení však z uživatelského hlediska nastává v případě velké tloušťky stropu nebo velké mezery mezi stropem nosným a podhledovým – čím větší tato tloušťka nebo mezera jsou, tím větší vznikne rozdíl mezi posledním stupínkem schodů a podlahou půdy, který bude nutné překonat v posledním kroku výstupu,“ upozorňuje Petr Paksi.

V případě novostavby je velikou výhodou to, že si hrubý stavební otvor ve stropě připravíme přesně podle stanovených rozměrů námi zvolených půdních schodů. Dnešní výrobci nabízí vždy několik typizovaných rozměrů.

„Například naše protipožární stahovací schody, ARISTO, které splňují přísnépožadavky pro nízkoenergetické i pasivní domy, nabízíme ve čtyřech základních rozměrech. U naší základní varianty půdních schodů LUSSO najdete však k výběru celkem patnáct typizovaných rozměrů, přičemž tím nejmenším je 70 × 50 cm, takže je umístíte i do opravdu úzkého prostoru,“ říká Petr Paksi z JAP FUTURE.

 

TIP ODBORNÍKA:

 „U novostavby se předem ujistěte, že jsou zdi i betonové podlahy dostatečně vyschlé. V opačném případě by totiž mohlo vlivem vlhkosti víko stahovacích schodů, stejně jako vše kovové, začít rezavět, což určitě žádný uživatel neuvítá,“ upozorňuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE.

Úskalí rekonstrukce

V případě rekonstrukce je pak postup přípravy otvoru pro stahovací schody náročnější a skýtá několik úskalí. Pokud pouze měníte staré půdní schody za nové, zcela zásadní roli hrají rozměry stávajícího stavební otvoru, podle kterých se budete muset při výběru nových schodů řídit. „Dříve se půdní stahovací schody nevyráběly v typizovaných rozměrech, jako je tomu dnes, snadno se tak může stát, že otvor bude širší, než na trhu dostupné schody. My například vyrábíme půdní schody do otvoru o maximální šířce 70 cm,“ říká Petr Paksi z JAP FUTURE. Úskalím však může být nejen přílišná šířka otvoru, ale i tloušťka stropu: „Při rekonstrukcích ve starých bytových domech se občas setkáváme i se stropy o tloušťce jeden metr, kdy je ve stavebním otvoru zaháknutý žebřík a poklop se nachází na půdě. Klasické stahovací schody se do takto hlubokého otvoru bohužel kotvit nedají,“ doplňuje Petr Paksi. Klasické půdní stahovací schody nelze z důvodu kotvení přes rohy namontovat ani do stavebního otvoru, který se nachází v těsné blízkosti stěny.

Pokud si budete muset otvor pro stavební schody nejprve vytvořit, část stropu, kam budete chtít půdní stahovací schody montovat, nejprve důkladně zkontrolujte a ujistěte se, že v tomto místě nevedou žádné rozvody. Obnažte nosný strop a vyřízněte do něj otvor podle rozměrů vybraných schodů, a to s velkým důrazem na přesnost.

Více informací na www.japcz.cz.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.