Chraňte se při práci – Tipy pro správné ochranné pomůcky


chainsaw-2396616_640

 

Mnoho zaměstnavatelů si je vědoma své základní povinnosti pečovat o poskytování osobních ochranných pomůcek (OOP) v práci, ale v praxi je skutečnost jiná. Někteří zaměstnavatelé tyto pomůcky neposkytují, nebo jejich nošení nekontrolují, přestože je třeba předpisy vyžadují. Většina zaměstnavatelů uznává potřebu své zaměstnance zásobit bezpečnostními prvky, aby je chránili, protože je přeci jen jednodušší zraněním na pracovištích předcházet.

PROČ JSOU DŮLEŽITÉ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

OPP  snižují riziko úrazů nebo poškození uživatelů způsobené nebezpečím, které se vyskytuje na pracovišti. Je důležité učinit opatření k zajištění bezpečí zaměstnanců, včetně poskytování pokynů, postupů, školení a dohledu, které povzbuzují lidi, aby pracovali bezpečně a zodpovědně.

Přesto, i když se tato opatření uplatní, rizika na pracovišti nelze eliminovat, ale pouze minimalizovat..  Rizika na pracovišti zahrnují například zranění plic (od dýchání kontaminovaného vzduchu), hlavy a nohou (z padajících materiálů), očí (z létajících částic nebo postříkání žíravých tekutin), kůže (z kontaktu s korozními materiály a chemickými látkami) a tělem (z extrémních teplot nebo chladu). Existuje mnoho dalších příkladů nebezpečí na pracovišti, například uklouznutí na mokré podlaze a pořezání rukou ostrými součástmi strojů.

Každý druh OOP má specifické použití a může být vyroben ze speciálních materiálů vhodných pro konkrétní  použití, ale tato pomůcka nebude vhodná pro všechna pracoviště. Například husté rukavice z přírodního kaučuku, které chrání nositele před silným roztokem chlornanu sodného (bělícího prostředku) po dobu 8 hodin, ale nebudou tak účinně chráněny před hydroxidem amonným.

TYPY OCHRANNÝCH POMŮCEK

industrial-1636403_640

Ochrana očí

Ochrana očí může chránit před chemickými stříkanci nebo kovovými šponamI, prachem, plynem a párou a dokonce i zářením. Zaměstnavatelé by měli zajistit, abyste jste si zvolili správnou ochranu očí požadavků vaší pracovní pozice. Nejčastější  typy ochrany očí jsou obličejové štíty, obličejové štíty a ochranné brýle.Například firma Engelbert Strauss nabízí nepřeberné  možností ochrany pro oči, včetně brýlí, obličejových štítů a přileb se zabudovanými brýlemi.

Ochrana hlavy a krku

Ochranné pomůcky na  ochranu hlavy a krku mohou chránit uživatele před nárazem padajících nebo létajících předmětů a také pomohou předcházet zraněním  způsobeným nárazem hlavy nebo namotání vlasů, které se mohou zachytit do strojů. Také chrání uživatele před potřísněním chemickými látkami, zhoršenými klimatickými podmínkami nebo extrémní teplotou.

Ochrana hlavy a krku, zahrnutá v průmyslových bezpečnostních předpisech, spočívá v používání přilby, helmy, stejně jako šátky, které chrání krk. Navíc některé bezpečnostní přilby obsahují nebo mohou být vybaveny speciálně navrženou ochranou očí nebo sluchu

TIP: Pokud je například helma poškozená nesmí se již používat!  

Ochrana sluchu

Hlavním nebezpečím pro uši je nadměrný hluk. Poškození sluchu je nezvratné, proto používejte ochranné pomůcky  jako jsou ucpávky do uší, sluchátka a také i čepice s všitými tlumiči hluku.

Ochrana rukou a paží

Na pracovišti jsou to právě ruce a paže, kterým hrozí největší nebezpečí úrazu. Jsou ohroženy oděrem, teplotními extrémy, řezy, nárazem, chemickými látkami, elektrickým šokem, zářením, vibracemi, biologickými činiteli a v některých případech i dlouhodobým máčením ve vodě.

Čím chránit ruce? Především rukavicemi. Pracovní rukavice se vyrábí v mnoha provedeních – například existují i  rukavice s manžetou kombinované s rukávy, které pokrývají všechny nebo část ramena, mohou nabízet efektivní ochranu v nebezpečném pracovním prostředí. Dále například speciálními krémy, které zpomalují pronikaní škodlivých látek do pokožky.

Nohy

Bezpečnostní boty a boty s ochrannou špičkou a odolnými proti pronikání chemikálií, boty s ochranou proti uklouznutí pro mokré prostředí pomohou odvrátit úraz vašich dolních končetin. Většina zaměstnanců na toto nedbá, protože pracovní boty bývaly velmi nepohodlné a těžké, což už je dnes naštěstí minulostí.

TIP: Je důležité, aby byla vybrána obuv speciálně pro rizika na konkrétním pracovišti, neexistuje univerzální pracovní obuv.

Plíce

Ochrana dýchacích orgánů  může poskytnout ochranu plic. Pokud vaše práce představuje riziko pro vaše plíce a chcete se chránit, je třeba používat respirátor.

Celé tělo

Engelbert Strauss nabízí širokou škálu ochranných pracovních pomůcek pro vaše tělo, jako je oblečení s vysokou viditelností, oblečení do extrémních mrazů, obleky odolné proti vzplanutí nebo speciální obleky bránící poštípání hmyzem.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.